Tổ chức của sinh viên khoa Kỹ thuật Giao thông

Môi trường thúc đẩy hoạt động, phong trào và cung cấp thông tin kịp thời cho sinh viên.

Đoàn – Hội sinh viên

Với nòng cốt là những sinh viên năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động sinh viên. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, Đoàn – Hội sinh viên Khoa KTGT luôn từng bước đổi mới, đạt được những thành công nhất định, chủ trương xây dựng một tổ chức giàu sức trẻ, đậm sáng tạo, giỏi chuyên môn. Cùng với đó, Đoàn – Hội sinh viên Khoa KTGT tham gia, hoàn thành xuất sắc các hoạt động trọng điểm của trường ĐH Bách Khoa, như Mùa Hè Xanh, Xuân tình nguyện, Chuyến xe tri thức, Gửi nắng cho em …

Sứ Mạng

Tổ Chức

Đoàn – Hội luôn luôn chủ động tạo các hoạt động đa dạng, hấp dẫn, có ý nghĩa xã hội…

Continue Reading

Hỗ Trợ

Đoàn – Hội kịp thời giúp đỡ sinh viên tháo gỡ các khó khăn trong đời sống và học tập.

Continue Reading

Định Hướng

Đoàn – Hội là tổ chức định hướng các kỹ năng, thái độ, kiến thức mà sinh viên cần phải…

Continue Reading

Thành viên tiêu biểu của Đoàn - Hội Khoa KTGT

  • ” Đoàn Khoa là ngôi nhà thứ hai, giúp mình trưởng thành hơn. “

    Liên Chi Hội trưởng, Đỗ Quang Thắng
  • ” Tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc và thẳng thắn.  “

    Phó Bí thư, Nguyễn Hoàng Danh
  • ” Một phút có 60 giây chứ mấy, sống là phải cháy hết mình! “

    UV BCH, Đinh Nhật Tân